Ubytování opět možné od 24.5

20.05.2021

V souladu s Mimořádným opatřením, vydaným usnesením vlády pod č. 471 poskytujeme od pondělí 24.5.2021 opět ubytovací služby v obou našich chaloupkách. K ubytování můžete nastoupit pouze bez klinických příznaků onemocnení Covid-19 ( a pokud možno i bez příznaků jakékoliv jiné nemoci) a prokážete že jste absolvovali nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu na ubytování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem;tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2